SELAMAT DATANG ..SEMOGA APA YANG ADA DALAM BLOG TRANSISI KEMBARA INI MEMBERI SEDIKIT INFO YANG BERMANFAAT UNTUK KITA,DAN Selamat menikmati siraman rohani Semoga IANYA membawa berkah buat kita semua..Amin ..TERIMA KASIH

kERANA PULUT SANTAN BINASA KERANA MULUT BADAN BINASA

ORANG YANG MENJAGA MULUTNYA...
Di riwayatkan dari Anas bin Malik r.a bahawa Rasullullah s.a.w bersabda hingga 3 kali:
"Allah mengasihi orang yang berbicara ,beruntung,atau bila diam,selamat."(HR.Al-Baihaqi)

Mulut termasuk nikmat Allah yang besar,dia berukuran kecil namun kedudukan besar ,dengan mulut (yakni dengan pengucapan syahadat)kekufuran dan keimanan dapat di bezakan .mulut adalah alat untuk menterjemahkan dan mengungkapkan apa yang bergejolak di hati manusia .Setiap kebenaran atau kebatilan yang di jangkau ilmu ,pasti di ungkapkan oleh mulut ,Tidak ada satu ilmu yang melibatkan mulut.
Mulut yang mempunyai keistimewaan yang tidak di memiliki angota tubuh lain.Mata tidak mungkin menembus selain warna dan bentuk .Telinga tidak mungkin menjangkau selain suara .Tangan tidak boleh menjangkau semua hal itu .Dia tidak memiliki batas ,semua kebaikkan ada di bawah kekuasaan mulut,Begitu pula semua kejahatan berada di bawah kekuasaan mulut.
      BARANG siapa melepas mulutnya maka ia akan di bawa syaitan menembus segala medan .Bahkan dia akan tarik syaitan menuju jurang ke hancuran ,manusia di lemparkan ke dalam api neraka akibat mulutnya.Kecuali orang yang mengikat kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat dan mencegahnya dari setiap hal yang membahayakan dirinya di dunia dan akhirat.
     ucapan yang di ucapkan mulut itu tidak lepas dari dua hal:
manfaat di dunia dan akhirat dan mudarat di dunia dan akhirat yang pertama membawa manfaat bagi di dunia dan akhirat adalah dua kalimah syahadat ,kalimat thayyibbah yang kerana langit dan bumi di ciptakan ,rasul-rasul di utus ,kitab-kitab di turunkan kehidupan syurga dan neraka di dirikan ,bahkan syahadat pula manusia di bagi menjadi dua golongan ,segolongan masuk syurga dan segolongan  yang lain masuk neraka,Lantaran kalimat syahadat pula amalan -amalan di anggap sah,dosa-dosa di ampuni ,kesalahan -kesalahan di hapuskan ,darjat-darjat di angkat dan kebajikkan di tambah.
     Orang yang tak mengucapkan kalimat syahadat akan memperoleh laknat Allah ,malaikat dan seluruh manusia bahkan hari kiamat ,Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan kasih sayangnya dan tidak akan menyucikannya .Jesteru dia akan mendapatkan seksaan yang pedih ,gara-gara dia tidak pandai menjaga mulutnya ,tidak pernah mengucapkkan sesuatu yang mendatangkan keselamatan dan keuntunggan dirinya.Setiap kebaikkan yang di ucapkan dengan mulut ,maka itulah ucapan yang menguntungkkan ,ucapan seperti itulah yang kelak akan di tunggu oleh manusia ketika berada di hadapan  timbangan kebaikkan di hari kiamat .
      Adapun ucapan yang baik itu seperti zikir ,membaca Al-Quran ,dakwah kepada Allah ,mengajarkan ilmu ,berdiskusi ,beramal makruf nahi mungkar ,pujian kepada orang-orang yang suka berebut kebajikkan ,kata-kata untuk menpereratkan hubungan kekeluargaan ,mendamaikkan dua orang yang sedang bertengkar ,dan nasihat -nasihat ,kerana setiap kebaikkan yang keluar dari mulut yang di landasi niat yang ikhlas pasti di beri pahala di sisi yang maha menguasai hari pembalasan itu ,iaitu hari yang harta dan anak dan anak tidak berguna lagi.Dan barang siapa tidak mampu mengendalikan dan menguasai mulutnya untuk selalu mengucapkkan hal -hal yang baik maka di hendaklah dia menahan mulutnya yakni dengan Diam.
Mulut sungguh berbahaya ,kerana itu mulut perlu di ikat dan di awasi ,jangan di lepas kecuali dalam kebaikkan..Tidak masaalah mulut tidak pernah diam asalkkan tidak menyakiti orang lain.
DI sebutkan dalam Al-Shahihain dari Adi bin Hatim r.a bahawa Rasullulah s.a.w bersabda:
"jauhilah api neraka sekalipun itu dengan sedekah berupa sekutil kurma ! barang siapa tidak menpunyainya ,maka dengan ucapan yang baik"
      Semoga Allah mengasihi orang yang mampu menjaga mulutnya dari segala hal yang dapat mengakibatkan keterlanjuran ,sehingga hati selamat dari segala sesuatu yang dapat merosak agama dan dunia ,semoga Allah mengasihi orang yang berbicara baik dan membicarakan hal-hal yang di perintahkkan Allah SWT ,sehingga dia meraih kebaikkan di dunia dan akhirat.

carian google